Đông tứ trạch & Tây tứ trạch gồm những hướng nào?

TRONG PHONG THỦY BÁT TRẠCH CHIA CUNG MỆNH CỦA NGƯỜI RA LÀM ĐÔNG TỨ MỆNH VÀ TÂY TỨ MỆNH.

Phương hướng được chia ra làm Đông tứ trạch và Tây tứ trạch

– Đông tứ trạch bao gồm:
+ Quẻ Chấn (thuộc hành Mộc) – hướng Đông
+ Quẻ Tốn (Mộc) – hướng Đông nam
+ Quẻ Li (Hỏa) – hướng Nam
+ Quẻ Khảm (Thủy) – hướng Bắc
– Tây tứ trạch bao gồm:
+ Quẻ Càn (Kim) – hướng Tây bắc
+ Quẻ Khôn (Thổ) – hướng Tây nam
+ Quẻ Cấn (Thổ) – hướng Đông bắc
+ Quẻ Đoài (Kim) – hướng Tây

Cách tính Tây tứ trạch và Đông tứ trạch

Cách tính đông tứ trạch và tây tứ trạch khi chọn hướng nhà
– B1: Cần xác định năm sinh theo âm lịch
Ở bước xác định này, bạn cần tính toán chính xác, nếu con số xác định sai thì cách tính đông tứ trạch và tây tứ trạch sẽ sai hoàn toàn.
Ví dụ: A sinh ngày 05/01/1986, thì năm sinh âm lịch của A là năm 1985 (năm Ất Sửu), không phải năm 1986 (Bính Dần).
– B2: Lấy tổng của 2 số cuối năm sinh, giản ước tới số có một con số
Cụ thể, bạn cộng 2 số cuối năm sinh, sau đó giản ước tới 1 con số. Ví dụ như năm sinh 1992, ta sẽ lấy 9+2=11, sau đó giản ước thành 1+1=2.
– B3: Cách tính đông tứ trạch và tây tứ trạch
Để có mệnh của Nam: Bạn lấy 10 trừ đi số vừa tìm được.
Để có mệnh của Nữ: Bạn lấy 5 cộng với số vừa tìm được. ( giản ước tới số có 1 chữ số ). Kết quả chính là quái số cần tìm.
Ví dụ như sau: Nam sinh năm Âm lịch 1984, chúng ta sẽ lấy 8 + 4 = 12 lấy tiếp 1 + 2 = 3. Sau đó lấy 10 – 3 = 7
Như vậy, ta tính được NAM sinh năm 1984 hợp hướng Tây Tứ Trạch ( Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc ). Trong trường hợp tra bảng cung mệnh, ta có được kết quả sau :
+ Chính Tây: Phục Vị
+ Tây Bắc: Sinh khí
+ Tây Nam: Thiên Y
+ Đông Bắc: Diên niên
Lưu ý: Đối với những người sinh từ năm 2000 trở đi, bước 3 thực hiện như sau:
– Nam: Lấy 9 trừ đi số vừa tìm được
– Nữ: Lấy 6 cộng với số vừa tìm được. ( cộng đến số có 1 chữ số )
Các số thuộc Đông tứ mệnh: 1, 3, 4, 9. Như vậy, Đông Tứ Mệnh sẽ hợp với hướngvới Đông Tứ Trạch: Nam, Bắc, Đông, Đông Nam.

Các số thuộc Tây tứ mệnh: 2, 5, 6, 7, 8. Như vậy, Tây Tứ Mệnh sẽ hợp với hướngvới Tây Tứ Trạch: Tây, Tây Bắc, Tây Nam, Đông Bắc.

2021-07-05T09:29:52+07:00 July 5th, 2021|Kiến Thức|